Termín: 18. únor 2018
TÝDEN 18. – 25. února
Termín: 17. únor 2018

Bohoslužby během následujícího týdne:
v pátek nebude večerní mše sv. pro děti (prázdniny).

V neděli odpoledne v 14.30 hod. bude v kostele pobožnost Křížové cesty.  Na vedení křížových cest se můžete zapsat v sakristii (jednotlivci i společenství).

Příští neděli bude sbírka určena na „Svatopetrský haléř“.       Odpoledne zve mládež NJ děkanátu na křížovou cestu rodin po části obnovených zastaveních Via Crucis. Začíná se v 15 hod. u kostela v Rybí.

 

P.Kamil Jaroš - přednáška 27.února
Termín: 16. únor 2018

 

VIA CRUCIS
Termín: 16. únor 2018

18. února - Křížová cesta rodin
29.března - Noční křížová cesta


 

Večer pro nás dva - 7. února
Termín: 10. únor 2018

 

TÝDEN 11. – 18. února
Termín: 10. únor 2018

Bohoslužby během následujícího týdne:
ve středu bude mše sv. v 7 hod. i v 18 hod.,    
v pátek 16. a 23. 2. nebude večerní mše sv. pro děti (prázdniny).


V úterý od 9 hod. je v katolickém domě setkání seniorů.

Ve středu začíná postní doba. Je to den přísného postu. Postní doba nás zve k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání a kajícnosti.

pátek při ranní mši sv. se bude udělovat svátost nemocných. Tato svátost je určena všem, pro které je nemoc nebo stáří vážnou obtíží v životě. K přijetí této svátosti je potřeba být v milosti posvěcující. Prosím, nabídněte tuto možnost nemocným ve svém okolí.   O udělení této svátosti je také možno požádat kdykoliv jindy.

Během postních nedělí budou vždy v 14.30 hod. modlitby Křížové cesty. Na jejich vedení se můžete zapsat v sakristii (jednotlivci i společenství).

Termín: 04. únor 2018
Termín: 04. únor 2018
Dětská maškarní ples - 4.února
Termín: 03. únor 2018

 

ALFA KURZ
Termín: 01. únor 2018

... stále je možné se zapojit.

DALŚÍ INFORMACE

 

Farní ples - 2.února
Termín: 27. leden 2018