TÝDEN 15. – 22. dubna
Termín: 15. duben 2018

- Bohoslužby během následujícího týdne:
V pondělí bude mše sv. v 17.00 hod.
V pátek v 18.00 hod. bude bohoslužba slova pro děti.

- V pondělí v 17.00 bude v Katolickém domě (v tanečním sále) přednáška Mgr. Mileny Mikulkovy o výchově dospívajících dětí. Rodina je základní místo, kde dospívající získají základní výbavu do života.

- V úterý od 9 hod. v Katolickém domě bude setkání seniorů.

- V úterý od 19.30 hod. je na faře modlitební společenství chlapů.

- V pátek v 16.30 hod. bude ministrantská schůzka.

- Rozhodnutím předsedy České biskupské konference, kardinála Dominika Duky, se v pátek 20. dubna v 18 hodin, tedy v čase, kdy přistanou v Praze ostatky kardinála Josefa Berana, po dobu cca 5 minut rozezní ve všech kostelích zvony. Tímto znamením chceme připomenout a uctít památku tohoto statečného svědka víry.

- V sobotu od 15.00 hod. zveme do kostela na koncert MIS music. Vystoupí žáci a učitelé této školy s díly starých mistrů.

- Příští neděli v 15.00 hod. bude mít v Katolickém domě přednášku o. Marek Orko Vácha. Téma: Hledání lidské identity.

- Od dneška se můžete v sakristii zapisovat na farní pouť na Turzovku – v sobotu 19. května.

- Spojme se v modlitbě za farnost: každý den v 21.00 hod. Pomodlete se Otče náš + Sláva Otci.

Termín: 09. duben 2018
TÝDEN 8. – 15. dubna
Termín: 07. duben 2018

- Bohoslužby během následujícího týdne:
Od dneška budou nedělní mše sv. v 6.45 a 10.00 hod.
Páteční bohoslužby slova pro děti budou pouze 1. a 3. pátek.

-      Dnes (8.4.) od 17.00 hod. bude v katolickém domě příprava dětí na 1. sv. přijímání.

- Dnes v 18.00 hod. bude v kostele velikonoční koncert duchovní hudby Pěveckého sdružení Kopřivnice.

- V úterý zve centrum pro rodinu Kopřivnice na Večer pro nás dva.

- Srdečně zveme na farní pouť na poutní místo Živčáková - Turzovka v sobotu 19. května. Cena je 160,-Kč/osobu. Přihlašovat a zaplatit cenu jízdného je možno od příští neděle 15.dubna po obou mších sv. a následně o dalších nedělích vždy po druhé mši sv. v sakristii.

-      Spojme se v modlitbě za farnost: každý den v 21.00 hod. Pomodlete se Otče náš + Sláva Otci.

TÝDEN 1. – 8. dubna
Termín: 01. duben 2018

- Bohoslužby během následujícího týdne:
Na velikonoční pondělí bude mše sv. v 7.00 hod. (pouze jedna mše).
V pátek v 18.00 hod. bude bohoslužba slova pro děti. Tyto bohoslužby slova budou bývat 1. a 3. pátek.
Od příštího týdne budou mše sv. v neděli v 6.45 a 10.00.

- Dnes ve 14.30 hod. zde bude svátostné požehnání.

- Během týdne se v Odrách koná přehlídka církevních škol. Letošní program je obzlášť zajímavý (hosté Hradišťan, Max Kašparů, Adam Bubík, Pavel Helan) – více na plakátku.

- V pátek v 16.00 hod. bude mít v Katolickém domě besedu o. Ladislav Heryán, salezián, autor knihy Stopařem na této zemi.

- V sobotu 7.4. budou mít ministranti děkanátní fotbalový turnaj. Informace dostali na lístečcích.

- Příští neděli po 2. mši sv. (cca v 11.00 hod.) bude v sakristii schůzka pomocných kostelníků.

- Díky moc všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu velikonočních obřadů!

- Na závěr bohoslužeb se budou žehnat velikonoční pokrmy.

- Připojte se k modlitbě za farnost: každý den v 21.00 hod. Pomodlete se Otče náš + Sláva Otci.

Termín: 28. březen 2018
Velikonoční bohoslužby
Termín: 24. březen 2018

Rozpis bohoslužeb o velikonocích:

Kopřivnice Ostatní farnosti NJ děkanátu

 

TÝDEN 25. března – 1. dubna
Termín: 24. březen 2018

Bohoslužby během následujícího týdne:
V pondělí a úterý – v 18 hod. (letní čas),
Zelený čtvrtek - mše sv. bude v 18 hod. Pak jste zváni na adoraci u Getsemanské zahrady, která začne v kostele ve 21 hod.
Velký pátek - křížová cesta bude v 9 hod. (zvány jsou všechny děti), velkopáteční obřady v 15 hod.
Bílá sobota - adorace u Božího hrobu bude v 8 - 20 hod. Vigilie vzkříšení bude v 20.30 hod.
Velikonoční neděle - 6.45, 9.45 mše sv., 14.30 svátostné požehnání.

Na Zelený čtvrtek večer zve mládež NJ děkanátu na noční křížovou cestu. Informace jsou na plakátku.

V sobotu bude kostel otevřený k adoraci u Božího hrobu. Prosím, zapište se na hlídání kostela – rozpis je na stolku s novinami.
Po vigílii bude v Kat. domě společné posezení.

Dnes (25.3.) zvou skautky na dobročinnou kavárnu spojenou s prodejem rukodělných výrobků a domácích dezertů. Kavárna bude po obou mších sv. a bude výjimečně v prvním patře v tanečním sále katolického domu.
Po mších sv. se zapisují úmysly na mše sv. v dubnu.
Křížová cesta bude již ve 14 hod. Od 15 hod. bude v kostele první slavnost první svátosti smíření dětí.
V 18 hod. jste všichni zváni na koncert postní duchovní hudby – viz plakátek.


Lamačské chvály v Lubině - 18.března
Termín: 09. březen 2018

 

Termín: 09. březen 2018