Děkanátní pěší pouť do Frýdku
Termín: 07. květen 2011

„Od Marie k Marii…“
Pojďme si vyprosit krásné manžele/ky, kněze, rodiny...

Sobota 7. 5. 2011 v 9:00
Farní kostel v Příboře

Po cestě společenství poutníků, modlitba, zpěv,
sv. smíření…

 

cca 22 km za každého počasí

18:00 mše svatá s 
gen. vikářem v bazilice ve Frýdku

 

Cesta zpět autobusem

cena 50 Kč

Hlaste se u svého animátora nebo
na 724 982 908 i SMS do 2.5.

http://mladeznj.signaly.cz