Ministrantské schůzky 2012
Termín: 00. 00 0000

Ministrantské schůzky probíhají každý pátek v 17:00 v kostele. Každý první pátek pak od 16:00 na ZŠ sv. Zdislavy.