Časy pravidelných bohoslužeb v našich farnostech
Kopřivnice
Pondělí 18:00
Úterý 18:00
Středa 7:00
Čtvrtek 7:00 (17:00 adorace)
Pátek 7:00;    18:00  (pro děti)
Sobota 16:30  v domě sociální péče (Česká ul.)
18:00
Neděle 6:45 10:00
14:30 – svátostné požehnání (poslední neděle v měsíci)

Příležitost ke svátosti smíření:
každý den půl hodiny přede mší svatou a během adorace
****************************************************************
Lubina
Středa 19:00 (18:00 – zima)
Pátek 19:00 (18:00 – zima)
Neděle 8:30
****************************************************************

 

Ostatní farnosti děkanátu Nový Jičín - ZDE